Om oss

Heimdal Misjonskirke, også kalt Elim, ble stiftet i en samling hjemme hos Ingrid og Arne Hårstad med 19 innmeldte medlemmer den 27. Januar i 1943. 
Siden da har vi holdt til i J.O. Stavsveg 12 og er plassert midt i et trivelig nabolag i Heimdal, en bydel sør for Trondheim sentrum.
 

Om oss

 

Hva tror vi på?

Heimdal Misjonskirke har ingen bekjennelsesskrifter utenom Bibelen, men er tilsluttet den apostoliske trosbekjennelsen. Nye medlemmer som opptas i menigheten tilslutter seg derfor følgende trosgrunnlag:

 • Menigheten er grunnet på Jesus Kristus Guds Sønn.
   
 • Vi bekjenner Gud som vår himmelske Far, Kristus som vår Herre og frelser og Den Hellige Ånd som vår lærer, trøster og talsmann.
   
 • Vi tror at Bibelen er Guds ord og derfor menighetens eneste og fullkomne rettesnor for liv og lære.
   
 • Vi tror at den kristne menighet består av alle som ved troen på Jesus er blitt født på ny.
   
 • Vi ønsker derfor i liv og lære å hevde de kristnes enhet og virke for våre medmenneskers omvendelse og frelse.

 

Vår visjon og fokusområder

Vi ønsker å være en Levende menighet som er til oppmuntring og oppbyggelse både for de i menigheten og de som er utenfor.
Vi tror at vi alle er en del av et større bilde og at Gud har gitt hver og en av oss har noe positivt som vi kan bidra med.

Om oss 

Om oss

 

Om oss

Kontakt oss

Heimdal Misjonskirke 
J. O. Stavs veg 12
7088 Heimdal 

72 84 55 81Powered by Cornerstone